Skip to main content

Klachtenregeling

Vakwerkhuisartsen Wijlre

In onze praktijk proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u desondanks niet tevreden bent over onze zorg en dienstverlening, kunt u hier een klacht over indienen. Wij stellen het op prijs wanneer u uw klacht mondeling of schriftelijk kenbaar maakt, zodat wij op gepaste manier met u kunnen bespreken wat is voorgevallen, en hoe wij dit kunnen verbeteren.

Persoonlijk, per brief of door middel van het klachtenformulier

U kunt bij de huisarts, of bij een van de medewerkers uw klacht kenbaar maken. Ook kunt u uw klacht schriftelijk indienen per brief, of het klachten formulier op deze pagina.

Online klachtenformulier