De Praktijk

Openingstijden

De praktijk is open op de onderstaande tijden. Voor niet urgente vragen zijn wij ook bereikbaar via email: hapwijlre@ezorg.nl.

Voor niet urgente telefoontjes:
8:00 - 13:00 en van 15:00 - 17:00
Telefonische bereikbaarheid voor spoedgevallen:
8:00 - 17:00

De praktijk is bereikbaar op nummer 045-4501264, er volgt een keuze menu.

Visite

Vraag uw visite voor dezelfde dag zo vroeg mogelijk, liefst voor 10 uur aan. Indien het enigszins mogelijk is voor u dan is het beter om naar de praktijk te komen. Daar zijn meer faciliteiten om u te onderzoeken of te behandelen.

De visite vinden in principe plaats tussen 12:00 en 14:00 uur, en eventueel. na 16:30 uur.

Kraamvisite

Als er een nieuw gezinslid is geboren dan komen wij graag kennismaken. Afhankelijk van thuis of ziekenhuis geboorte zullen wij uw baby geheel nakijken.

Vanwege COVID zullen we een kraamvisite alleen plannen na overleg of u een visite nodig vindt.

Rijbewijskeuring

De 75+ CBR rijbewijskeuring kunt u bij ons in de praktijk door dokter Hellenthal laten uitvoeren. Afhankelijk van het aantal keuringsformulieren (deze is afhankelijk van uw gezondheid zoals ingevuld in de vragenlijst) duurt de keuring 10-25 minuten.

De keuring kan met een unieke ZD code elektronisch naar het CBR worden verstuurd.
Voor de keuring neemt u de formulieren, een eventuele bril en een potje met urine mee.

Kosten van de keuring
10 minuten €31.14
15 minuten €46.71
20 minuten €62.28
25 minuten €77.85

Spreekuur

Er is dagelijks spreekuur, van maandag tot en met vrijdag ’s ochtends en ’s middags op de onderstaande tijden. Het spreekuur in de middag is met name bedoeld voor scholieren en werkende mensen.

Spreekuur ochtend:
8:00 - 11:00
Spreekuur 's middags:
14:00 - 16:00

Consult

Een consult duurt gewoonlijk ongeveer 15 minuten. Hierin kan 1 vraag, of 2 korte vragen beantwoord worden. Heeft u meerdere vragen, of denkt u meer tijd nodig te hebben, geeft u dit dan aan de assistente door als u belt voor een afspraak. De assistente kan dan meer tijd reserveren.

Het is gebruikelijk dat de assistente informeert naar uw klacht. Dit is nodig om een inschatting te maken van de urgentie, en de benodigde tijd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Telefonisch spreekuur

Heeft u vragen aan de huisarts die u telefonisch wil bespreken, geeft u dit dan aan bij de doktersassistente. U wordt dan ‘s middags teruggebeld door de huisarts.

Spoedgevallen

Voor spoed kunt u de hele dag, van 8 tot 17 uur bellen met het gewone praktijknummer 043-4501264. Er volgt dan een keuzemenu. Voor spoed kiest u optie 1. Als u kiest voor optie 1, krijgt u direct een assistente aan de lijn.

In avond, nacht of weekend:

Huisartsenpost Oostelijk Zuid Limburg
Henri Dunantstraat 5
6417 PC Heerlen

Telefoon: 045-5778844
www.huisartsenpost-ozl.nl

Doktersassistenten

In de praktijk zijn meerdere doktersassistenten werkzaam. Zij maken afspraken voor het spreekuur, maar u kunt ook bij hen terecht met vragen. Ook kunt u bij hun terecht voor het meten van de bloeddruk, meten van bloedsuiker, urineonderzoek, injecties, wratten aanstippen, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen etc.

Doktersassistente spreekuur is dagelijks op afspraak, tussen 9.00 en 12.30 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur. Om drukte in de wachtkamer te voorkomen willen wij u vragen eerst te bellen om af te spreken hoe laat u kan komen.

Huisartsen

Dokter Koopmans is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag. Dokter Hellenthal is aanwezig op maandag, woensdag (alleen ochtend) en donderdag. Spreekuren van de huisartsen zijn uitsluitend op afspraak.

Het kan voorkomen dat u geholpen wordt door een arts in opleiding (co-assistent), omdat wij verbonden zijn aan de artsenopleiding van de universiteit van Maastricht. De arts in opleiding staat onder directe supervisie van de huisarts. Wanneer u niet wenst door de arts in opleiding geholpen te worden, kunt u dat aangeven als u een afspraak maakt.

Praktijkondersteuners

In de praktijk werken ook 4 praktijkondersteuners. Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes mellitus, astma en COPD, hart en vaatziekten of psychische klachten. Ook is er speciale aandacht voor ouderenzorg.

Spreekuren van de praktijkondersteuners zijn uitsluitend op afspraak.